Teach-de-Teacher Project 2021/2022

Teach-the-Teacher 2021/2022

De afgelopen maanden werkten het Smarter Hospital Team en Stichting Een Helpende Hand samen aan een plan om de Education Journey voor de 5 Primary en 1 Secondary school in Yele voort te zetten. Dit plan is voorgelegd aan Wilde Ganzen en goedgekeurd als een van de projecten die Wilde Ganzen zal steunen in 2021/2022. Tijdens ons bezoek in juni hebben we samen met de directeuren, leerlingen, leerkrachten en ouders het plan uitgewerkt dat vanaf het nieuwe schooljaar in september zal worden uitgevoerd.

De belangrijkste pijlers zijn:

  • Voortzetting van het Teach-the-Teacher-project maar met focus op lokale ondersteuning via EducAid Cluster Mentor en de opgeleide leraren zullen hun leerproces op alle scholen implementeren.
  • Diverse studiebeur-programma’s voor studenten en docenten.
  • Opzetten van een IT-Lab inclusief zonnepaneelfaciliteiten en IT-onderwijs, zodat studenten, docenten en de gemeenschap toegang kunnen krijgen tot Digital Learning-faciliteiten.
  • Digitaal leren integreren in basisscholen (op verzoek van directeuren en ouders)