Teach-de-Teacher Project 2017/2018

Eind resultaat Teach-the-Teacher Project 2017/2018.

Dit eindrapport geeft een overzicht van het Teach-the-Teacher-project dat liep op 5 basisscholen in Yele – Sierra Leone in opdracht van de Smarter Hospital Foundation en uitgevoerd in de scholen door EducAid.

De Smarter Hospital Foundation heeft samen met lokale bedrijven en sponsors vijf basisscholen in Yele gerenoveerd om goede en duurzame onderwijsfaciliteiten te creëren, zoals een goed schoolgebouw, voldoende hygiënische toiletten, schooluitrusting, waterputten, enz. voor de kinderen van Yele. Dit project, gestart in 2014, werd in mei 2016 afgerond met de formele heropening van de scholen. Aangezien een fysiek gebouw niet het enige deel van een goede opleiding is, was de logische volgende stap in dit programma om een ​​vervolgproject uit te voeren om de onderwijsvaardigheden van de 50 leraren op deze 5 basisscholen te verbeteren. Dit komt direct ten goede aan de 2.100 schoolkinderen en indirect aan de toekomst van hun gezin.

Samen met EducAid, een Britse geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die hoog-kwalitatieve, holistische educatie promoot en aanbiedt aan de kansarme en door oorlog getroffen jongeren van Sierra Leone, moeten we het programma Teach-the-Teacher opstarten. Oorspronkelijk wilden we beginnen in april 2016 en eindigen in oktober 2017, vanwege het feit dat het langer duurde om fondsen te verzamelen en een goede onderhandeling met EducAid. We zijn erin geslaagd om het project in mei 2017 te starten met een einddatum van augustus 2018. Oorspronkelijk was de einddatum gepland in juni 2018, maar als gevolg van lokale verkiezingen in Sierra Leone en 2 maanden onzekerheid hebben we het project nu in augustus 2018 voltooid.

Het oorspronkelijke budget werd geschat op € 35.000, maar omdat we slechts € 21.000 konden ophalen (1 € per getroffen student). Omdat we het project wilden uitvoeren, onderhandelen we met EducAid om het bereik en de prijs te verlagen, maar de tijdlijn van het project te verlengen. Daarnaast vonden we gratis lokale ondersteuning en goedkopere woonfaciliteiten.

De conclusie  is dat na een moeilijke start (leerpunt voor een volgende fase, om meer gedetailleerde informatie te verstrekken) de docenten samenwerken met EducAid, de relatie tussen scholen en leraren en leraren en leerlingen geleidelijk wordt verbeterd tot een acceptabel niveau. 4 van de 5 scholen scoorden bijna 100%, alleen de Benevolante school bleef achter. De reden hiervoor is dat Benevolante school enkele interne verhuis-bewegingen in Yele had die impact hadden op de kinderen en leraren. EducAid adviseert om het programma nog eens 3 jaar voort te zetten, iets wat we hebben besproken in ons gesprek met de lokale organisatie en onze bestuursleden tijdens ons bezoek in september 2018.

 

Voltooid Teach-the-Teacher Project.

Bijgevoegd een samenvatting van het Teach-the-Teacher-project dat liep op 5 basisscholen in Yele – Sierra Leone in opdracht van de Smarter Hospital Foundation en uitgevoerd in de scholen door EducAid.

De Smarter Hospital Foundation heeft samen met lokale bedrijven en sponsors vijf basisscholen in Yele gerenoveerd om goede en duurzame onderwijsfaciliteiten te creëren, zoals een goed schoolgebouw, voldoende hygiënische toiletten, schooluitrusting, waterputten, enz. Voor de kinderen van Yele. Dit project, gestart in 2014, werd in mei 2016 afgerond met de formele heropening van de scholen. Aangezien een fysiek gebouw niet het enige deel van een goede opleiding is, was de logische volgende stap in dit programma om een ​​vervolgproject uit te voeren om de onderwijsvaardigheden van de 50 leraren op deze 5 basisscholen te verbeteren. Dit komt direct ten goede aan de 2.100 schoolkinderen en indirect aan de toekomst van hun gezinnen.

Samen met EducAid, een Britse geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die hoog-kwalitatieve, holistische educatie promoot en aanbiedt aan de kansarme en door oorlog getroffen jongeren van Sierra Leone, moeten we het programma Teach-the-Teacher opstarten. Oorspronkelijk wilden we beginnen in april 2016 en eindigen in oktober 2017, vanwege het feit dat het langer duurde om fondsen te verzamelen en een goede onderhandeling met EducAid. We zijn erin geslaagd om het project in mei 2017 te starten met een einddatum van augustus 2018. Oorspronkelijk was de einddatum gepland in juni 2018, maar als gevolg van lokale verkiezingen in Sierra Leone en 2 maanden onzekerheid hebben we het project nu in augustus 2018 voltooid.

Het oorspronkelijke budget werd geschat op € 35.000, maar omdat we slechts € 21.000 konden ophalen (1 € per student). Omdat we het project wilden uitvoeren, onderhandelen we met EducAid om het bereik en de prijs te verlagen, maar de tijdlijn van het project te verlengen. Daarnaast vonden we gratis lokale ondersteuning en goedkopere woonfaciliteiten.

De conclusie is dat na een moeilijke start (leerpunt voor een volgende fase, om meer gedetailleerde informatie te verstrekken) de docenten samenwerken met EducAid, de relatie tussen scholen en leraren, en leraren en leerlingen geleidelijk wordt verbeterd tot een aanvaardbaar niveau. 4 van de 5 scholen scoorden bijna 100% of 100%, alleen de Benevolent school bleef achter. De reden hiervoor is op dit moment niet duidelijk, maar tijdens het bezoek van de bestuursleden van de Smarter Hospital Foundation aan de scholen in Yele, zal dit worden geëvalueerd.

EducAid adviseert om het programma nog een jaar voort te zetten, iets dat we kunnen bespreken in ons gesprek met de lokale organisatie en onze bestuursleden tijdens ons bezoek in september 2018.

Wat kerngetallen; 5 scholen, 57 leraren, 2.100 kinderen en 10.000 inwoners van Yele worden direct of indirect ge-impact door dit project.

 

 

—->> We hebben in totaal ontvangen aan donaties € 35.000 —->> u kunt nog steeds doneren —->>

Na het succesvol afronden van het schoolgebouw renovatie project van de 5 basis scholen in Yele, hebben wij in samenwerking met de lokale schoolhoofden besloten om een vervolgtraject op het zetten. Om de kinderen een betere kans te geven in de toekomst zal de kwaliteit van het onderwijs moeten worden verhoogd. Dit kan gedaan worden door het verbeteren van het onderwijs materiaal, maar ook door het verbeteren van de vaardigheden van de leraren (50 in totaal). Het meest optimale is om deze vaardigheden in hun huidige omgeving te verbeteren zonder onderbreking van het leerproces van de schoolkinderen. In samenwerking met EducAid, een gecertificeerd opleidinginstituut in de UK, gaan wij een programma starten om de kwaliteit van lesgeven op op de 5 scholen in Yele te verbeteren.

Dit totale project zal rond de 35.000 € gaan kosten en Uiteraard is u donatie weer van harte welkom, via rekeningnr NL09ABNA0552434507 t.n.v. Stichting Smarter Hospital o.v.v. Teach-de-Teacher of gebruik de donatie button op deze website Als Stichting hebben wij de ANBI status dus het is ook nog belastingtechnisch aantrekkelijk om een gift te doen.

We hebben reeds donaties ontvangen van IBM On Demand Community, Hofsteestichting, Hartstra Stichting, Stichting Leo Bijl en diverse andere stichtingen welke hebben gevraagd om anoniem te blijven.

Amsterdam, Londen, 7 april 2017 – De Stichting Smarter Hospital en EducAid hebben een Memorandum of Understanding ondertekend voor de start van het Teach-the-Teacher project in Yele, Sierra Leone. Vanaf half april 2017 tot juni 2018 zullen vijftig leraren in 5 basisscholen onderwijs en begeleiding ontvangen van EducAid als onderdeel van hun Quality Enhancement Programme. Deze opleiding zal een directe invloed hebben 2500 kinderen op deze scholen.

Het Quality Enhancement Programme (QEP) is een programma ter ondersteuning van het basisonderwijs en heeft de intentie voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en leren in de scholen. Het idee van de QEP is om met de hele school en de gemeenschap om alle actoren aan te moedigen en ervoor te zorgen dat de leerlingen het best mogelijke onderwijs ontvangen.

Dit project is de volgende stap in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Yele, waar de Stichting Smarter Hospital eerder de 5 basisschool gebouwen renoveerde en voorzag van beter meubilair en onderwijsmateriaal.

 

“This cooperation between EducAid and the Smarter Hospital Foundation is a great next step in improving the quality of life in Yele and its surroundings. Not only the teachers and the students will directly benefit from this but also their families and the community, a GREAT project” – Erdi Huizenga – Tropical Doctor, Medical Officer in Yele Sierra Leone.

“We are delighted to have the opportunity to spread our work to a new part of the country. We passionately believe in the power of education to destroy all forms of poverty in the lives of our learners. Our vision is of a dignified, democratic and prosperous Sierra Leone where poverty is eliminated by educated citizens. Adding another 2500 to those being so empowered is very exciting“ – Miriam Mason-Sesay – Country Director, EducAid.

Wilt u meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Gert Kroon of Miriam Mason-Sesay.

Smarter Hospital Foundation

EducAid