Sierra Leone

About Sierra Leone

Sierra Leone is één van de armste landen ter wereld. Het land is de afgelopen jaren langzaam uit een diepe depressie geklommen nadat het totaal was ontwricht en verwoest door een gruwelijke burgeroorlog, die tussen 1991 en 2001 heeft gewoed.

geschiedenis

Na de ontdekking door de Portugezen in 1461 (Serra Leoa, is Portugees voor Leeuwenberg), was het land voor de Europeanen vooral interessant als bron van slaven. In 1787 werd een nederzetting gebouwd door bevrijde slaven uit Londen op het schiereiland dat zij The Province of Freedom noemden. Dit schiereiland is het tegenwoordige Western Area. De huidige hoofdstad Freetown werd in 1792 gesticht door vrijgelaten Afro-Amerikaanse slaven. Er werd één bevolkingsgroep gecreëerd de Creolen/Krio met een eigen taal; het Krio. In 1808 werden het schiereiland en Bonthe (Sherbro) Island samen een Britse kroonkolonie, waarin de Creoolse elite een prominente rol zou gaan spelen in de handel, het onderwijs en missiewerk.

 

Onafhankelijkheid

Sierra Leone verkreeg zijn onafhankelijkheid op 27 april 1961. Tussen 1991 en 2001 had het land te lijden onder een bloedige burgeroorlog waardoor de helft van het land gevechtsgebied werd en een kwart van de bevolking moest vluchten.

 

Geografie

Het land bestaat uit drie provincies en één buiten-provinciaal gebied waarin de hoofdstad Freetown ligt. Deze zijn Eastern met als hoofdstad Kenema (294.539 inwoners, 2004) Northern met als hoofdstad Makeni (115.800 inwoners, 2004) Southern met als hoofdstad Bo (369.734 inwoners, 2004) Western met als hoofdstad Freetown (1.070.200 inwoners, 2004)

 

Demografie

Levensverwachting (bij geboorte): 41,2 jaar (schatting 2009) – Bevolkingsgroei: 2,3% (schatting 2009) – Geboortecijfer: 44,7/1000 (schatting 2009) – Sterftecijfer: 22,3/1000 (schatting 2009) – Zuigelingensterfte: 154,4/1000 (schatting 2009) – Analfabetisme: totaal 64,9%, mannen 53,1%, vrouwen 75,6% (schatting 2004)

 

Bevolking

Mende (30%) – Temne (30%) – Krio, Creolen die afstammen van bevrijde slaven, 10% minderheids­groepen zoals Libanezen, Indiërs, Europeanen, Chinezen, Pakistanen en vluchtelingen uit naburige landen.

 

religie

Soennitische islam (60%) – Animisme (10%) – Christendom (30%) De oorspronkelijke bewoners zijn overwegend islamitisch; de noordelijke stammen neigen vooral naar de islam, de zuidelijke daarentegen, neigen meer naar het christendom. De Krio zijn vrijwel allemaal christelijk. Alle autochtone bevolkingsgroepen kennen daarnaast animisme.

 

taal

Engels is de officiële taal, desalniettemin spreekt maar een klein percentage van de bevolking Engels. Naast Krio, Temne en Mende kent Sierra Leone nog 15 bevolkingsgroepen met eigen talen; het Limba, Bom, Gula, Bullom, Kisi, Kono, Krim, Koranko, Mandingo, Fula, Sherbro, Soso, Loko, Vai en Yalunka.

 

Politiek

Presidentiële republiek.
Parlement: House of Representatives. 68 Leden. Verkiezingen om de 5 jaar. Kiesrecht vanaf 18 jaar. Sinds 28 mei 1997 is het parlement opgeheven. Het eenkamerparlement met 112 zetels wordt elke 5 jaar gekozen. De president is zowel regeringsleider als staatshoofd, en Sierra Leone maakt deel uit van het Gemenebest. De regeringsleider is momenteel Brigadier General (Rtd) Julius Made Bio van de SLPP, SL Peoples Party (sinds 2018).

 

Burgeroorlog

1991 en 2002 woedde in Sierra Leone een burgeroorlog. Vanaf 1991 voerde het Revolutionair Verenigd Front (Revolutionary United Front, RUF) strijd tegen de regering. Het RUF werd gesteund door de latere Liberiaanse president Charles Taylor die op zijn beurt weer gesteund werd door Guinee en Nigeria. In 1992 werd Valentine Strasser de nieuwe leider van Sierra Leone, die een militair regime vestigde. In 1996 pleegde Strassers rechterhand, generaal Julius Maada Bio, een staatsgreep en nam de macht over. Hij begon een democratiseringsproces en startte onderhandelingen met de opstandelingen. Onder druk van de internationale gemeenschap werden er verkiezingen gehouden, die werden gewonnen door Ahmed Tejan Kabbah van de Sierra Leone People’s Party (SLPP). In 1997 nam majoor Koroma nam met zijn soldaten de macht over en vestigde een militair regime onder de naam Armed Forces Revolutionary Council (AFRC). De RUF en het AFRC voerden een schrikbewind over Sierra Leone. Zij werden in 1998 verjaagd door de Civil Defense Forces van Kabbah samen met internationale troepen. De Kabbah-regering werd weer geïnstalleerd en er werden pogingen ondernomen tot vredesonderhandelingen. In januari 1999 viel het People’s Army van de AFRC-RUF de hoofdstad Freetown binnen en voerden de actie ‘No Living Thing’ uit. In hetzelfde jaar werd een vredesverdrag gesloten en werden VN-troepen in het land gestationeerd, drie jaar later – in januari 2002 – legde de RUF definitief de wapens neer. Wederopbouw – Vanaf 2002 werkt Sierra Leone aan de wederopbouw van het land. Er is in het land een Sierra Leone-tribunaal gaande vanwege de oorlogsmisdaden begaan tijdens de burgeroorlog. Ook worden de oorlogsmisdaden gedocumenteerd.

 

Muziek

Sierra Leone kent vele muziekgenres zoals Palm-wine, Gumbe, Afropop/Afro Highlife en traditionele muziek zoals Bubu-music. Momenteel is een fusie tussen Afrikaanse en West-Indische genres en Hiphop en R&B erg in trek onder de jongere generatie.

 

economie

Munteenheid: Leone (SLL). Koers: 1 Leone (SLL) = 0,0001087 Euro (2018) – BNP: $ 1133 miljoen ($ 223 per hoofd) (2005) – Exportproducten: diamant, rutiel, cacao – Handelspartners: VS, Verenigd Koninkrijk, Benelux

 

Toerisme

Sierra Leone kent de mooiste stranden van Afrika. De Atlantische kust van Sierra Leone heeft lange witte, ongerepte zandstranden. Langs de kust van Freetown liggen talloze hotels, eet- en uitgaansgelegenheden. Ook zijn er tal van interessante historische trekpleisters zoals de oude Creoolse dorpen op het schiereiland (The Western Area), een slavenfort op Bunce Island, de Banana en Turtle eilanden, het Bintimani gebergte, mangrovebossen en de Charlotte Falls watervallen. Wildreservaten: Tacugama Chimpanzee Sanctuary voor Chimpansees – Island Wildlife Sanctuary; met meer dan 135 verschillende vogelsoorten – Outamba-Kilimi National Park – Mamunta Mayosso Wildlife Sanctuary

 

Ontwikkeling en armoede

Bij de Index van de menselijke ontwikkeling werd Sierra Leone als minst ontwikkelde land geclassificeerd. Daarnaast leeft volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 70,2% van de bevolking onder de armoedegrens.