See & Treat

Start van een nieuw Project See & Treat

Samen met de City Garden Clinic in Makeni starten we een nieuw project genaamd See & Treat, een screening op baarmoederhalskanker in Sierra Leone. Jaarlijks krijgen ongeveer 512 vrouwen baarmoederhalskanker in Sierra Leone en sterven ongeveer 372 vrouwen aan baarmoederhalskanker (geschatte aantallen, exacte gegevens niet beschikbaar – HPV informatiecentrum 2017). Baarmoederhalskanker kan worden voorkomen door behandeling van voorstadia van kanker van de cervix.

De meeste ontwikkelde landen hebben een screeningprogramma opgestart waarbij vrouwen PAP smeer of uitstrijkje krijgen. Dit is vrij duur omdat de pathologietest van het afgenomen specimen, door en specialist moet worden gedaan.

De aanbevolen methode van de WHO voor ontwikkelingslanden is de “See and Treat” -methode. Deze methode bestaat uit visueel onderzoek van de baarmoederhals na het aanbrengen van azijn. Het azijn laat zien of er abnormale (voor stadia van kanker) cellen zijn. Wanneer een vrouw deze pre-kankercellen heeft, kan dit onmiddellijk (tijdens hetzelfde bezoek) worden behandeld door ze te bevriezen of te verwarmen (dit zal de abnormale cellen doden). Door dit te doen wordt verdere ontwikkeling van deze cellen tot kanker voorkomen, zodat de kanker wordt voorkomen. In Sierra Leone is er nog niet zo’n programma, maar er is veel leed aan baarmoederhalskanker. Het is dus hoog tijd om screening op baarmoederhalskanker in Sierra Leone te laten plaatsvinden.

Daarom helpt Smarter Hospital dr. Erdi om een pilotproject in Makeni te starten om de eerste ervaringen in Sierra Leone op te doen. Dit project is om de ‘See and Treat’-methode in Sierra Leone te testen en voorbereidingen te treffen voor opschaling naar districtsniveau en nationaal niveau. De doelgroep voor dit project zijn de geschatte 12521 vrouwen van Makeni tussen de leeftijd van 30-49 jaar oud. De aanbevolen leeftijdsgroep voor screening op baarmoederhalskanker is tussen de 30-49 jaar oud en het wordt aanbevolen om deze screening elke 3-5 jaar te doen. Daarom proberen we in dit eerste jaar 1/3 van de 12.521 vrouwen te screenen, zijnde 4.174 vrouwen. (Volgens de volkstelling van 2015 van Sierra Leone is de bevolking van Makeni (125.970 personen) ongeveer 20% van de Bombali-districtsbevolking (606.544 personen), in het district Bombali zijn 60.289 vrouwen tussen de 30-49 jaar oud, wat een geschatte aantal 12.521 vrouwen tussen de 30-49 jaar in Makeni). Vrouwen die gescreend zijn en geen precancereuze cellen hebben,  zullen worden geadviseerd om opnieuw te worden getest in 3-5 jaar. Sommige vrouwen die voorstadia van kanker hebben, deze zullen tijdens hetzelfde bezoek met hun toestemming worden behandeld.

Voor dit pilootproject zullen we gebruik maken van thermo-coagulatie (verwarming) voor de behandeling van abnormale cellen met behulp van een elektrisch apparaat, omdat het bevriezen (cryotherapie) een constante aanvoer van goede medische CO2 nodig zal hebben, wat het opschalen van het project veel moeilijker zou maken. Na de behandeling krijgen ze advies om voor controle terug te komen. Voor de vrouwen die al stadia van baarmoederhalskanker hebben, die te geavanceerd zijn om te worden behandeld met thermo-coagulatie, zullen worden doorverwezen voor verdere behandeling. Deze vrouwen kunnen conusuitsnijding of hysterectomie nodig hebben (operatie om de baarmoeder te verwijderen, inclusief de baarmoederhals) als ze zich nog in een operabele fase bevinden. Sommige vrouwen hebben palliatieve zorg nodig als de kanker in een vergevorderd stadium is.

Dit project heeft tot doel de incidentie en mortaliteit van baarmoederhalskanker in Makeni te verminderen.

Het tweede doel is om lessen te leren over de implementatie van de ‘See and Treat’-methode in Sierra Leone, om een soepele schaal naar districts- en nationaal niveau te helpen. U kunt ons dus steunen voor dit project via de verschillende donatiemogelijkheden op onze website.