Renovatie en uitbreiding City Garden Clinic in samenwerking met Wilde Ganzen

De COVID-19-pandemie heeft ook Sierra Leone getroffen. Erger nog, het eerste ziekenhuis in de noordelijke regio van Sierra Leone was het ziekenhuis van City Garden Clinic (CGC), het ziekenhuis dat Smarter-Hospital ondersteunt. Vanwege één patiënt met COVID-19 moest het CGC 2 weken geïsoleerd worden en mochten er geen nieuwe patiënten worden opgenomen.

In samenwerking met CGC en onze Nederlandse partner Wilde Ganzen hebben we een nieuw project opgezet om de medewerkers van CGC te beschermen en het CGC open te houden in het geval van een nieuwe COVID-19 patiënt. Onze partner Wilde Ganzen heeft een speciaal Coronafonds opgericht waar organisaties steun konden aanvragen voor initiatieven en projecten om de verspreiding van het virus in te dammen en onder controle te krijgen. Voor goedgekeurde projecten moet de aanvragende organisatie de helft van de benodigde financiering ophalen en Wilde Ganzen zal de resterende 50% doneren.

Met de Corona-pandemie was er grote behoefte aan meer isolatiekamers terwijl de bouw van de afvalvoorziening, die oorspronkelijk onderdeel was van Renovatie CGC fase 1, urgenter werd.
Alles bij elkaar heeft dit geleid tot nu 3 projecten die allemaal worden ondersteund door Wilde Ganzen.

 

Project 1: City Garden Clinic voorbereiden op de strijd tegen Corona

Het project onder het Wilde Ganzen Coronafonds, ter waarde van 50.000 – bestaat uit drie deelprojecten

 1. Bouw van een isolatiefaciliteit met een capaciteit van 8 bedden in een apart gebouw
 2. Bouw van een omheinde afvalverwerkingsinstallatie met een verbrandingsoven voor medisch afval, een gesloten put voor as, een gesloten put voor naalden en scherpe voorwerpen en een gesloten put voor placenta en lichaamsweefsel. De faciliteit is gelegen op een perceel grond van het ziekenhuis buiten Makeni
 3. Aankoop van een grote voorraad Personnel Protective Equipment (PBM) en schoonmaakmiddelen en ziekenhuismeubilair (bedden etc.) voor de isolatiekamers.

Voor de bouwactiviteiten werd Mosmed Construction & General Services gecontracteerd met het contract dat in juni 2020 werd ondertekend, terwijl de feitelijke bouw in juli begon na enige vertraging vanwege de toen heersende reisbeperkingen van Corona in Sierra Leone. Dit project is afgerond in november 2020.

Project 2: Renovatie City Garden Clinic, Makeni, Sierra Leone.

Het oorspronkelijke projectvoorstel voor de renovatie van de oudste delen van het ziekenhuis is aangepast, ingediend bij Wilde Ganzen en goedgekeurd. Het afgesproken budget bedraagt bijna 43.000 € Smarter Hospital heeft haar deel van de financiering (28.650 €) opgehaald, die Wilde Ganzen zal aanvullen tot het benodigde totale budget. De lokale aannemer Mosmed Construction and General Services zal worden gecontracteerd voor de uitvoering van het project, die naar verwachting in november 2020 zal starten.
Het project bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. Bouw van een apart gebouw voor een digitale röntgenfoto.
Het is bedoeld om een digitale röntgenmachine aan te schaffen in het kader van het project Uitbreiding diagnostiek en behandeling. Voor deze apparatuur moet een apart gebouw worden gebouwd. Aangezien Mosmed Construction aan de renovatie gaat werken, is vanuit Economy of Effort-oogpunt besloten om dit gebouw tegelijkertijd te bouwen.

2. Renovatie en groot onderhoud van de twee onderste verdiepingen van het ziekenhuis.
Deze activiteiten omvatten onder meer:

 • Schilderen buitenmuren, deuren en metaalbewerking (hele ziekenhuis)
 • Binnen schilderen
 • Voorhek bepleisteren en schilderen
 • Bepleistering van plafonds waar nodig
 • Alle binnendeuren vervangen
 • Begane grond opnieuw betegelen
 • Alle sanitaire ruimtes opnieuw betegelen
 • Groot onderhoud van complete sanitair- en loodgietersinstallatie
 • Uitbreiding van laboratoriumruimte

Project 3: Uitbreiding van diagnostiek en behandelmogelijkheden in City Garden Clinic

Het doel van dit project is om de diagnostische en behandelingsmogelijkheden in het City Garden Clinic ziekenhuis in Makeni, Sierra Leone, uit te breiden. Het project is ontwikkeld in samenwerking met dr. ABD Sesay van City Garden Clinic en wordt ondersteund door Stichting Wilde Ganzen in Nederland. Voor elke 100 € die wordt gedoneerd, wordt 50 € toegevoegd door de Wilde Ganzen.

Het totale budget dat we nodig hebben voor dit project is 90.000

Het project bestaat voornamelijk uit de aanschaf van de volgende apparatuur:

 • Biochemieanalysator MED LAB DIAGNOSTIEK
 • Glostavent Helix compleet anesthesiesysteem DIAMEDICA
 • Bloedbank koelkast + zonnestelsel; Zonne-energie van energieonafhankelijk
 • Digitale röntgenfoto
 • Training in nieuwe apparatuur

Doneren kan via deze knop direct bij Stichting Smarter Hospital.