Certificeringen

Smarter Hospital heeft de ANBI status

De Stichting Smarter Hospital heeft sinds 1 Juni 2011 de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wanneer particulieren, instellingen of bedrijven een gift doneren aan de Stichtig Smarter Hospital is deze aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Stichting Smarter Hospital erkend door CBF

Sinds 28 Mei 2016 is de Stichting Smarter Hospital door het Centraal Bureau Fondsverwerving (CBF) erkend.

Onze stichting behoort hiermee tot de voortrekkers die zich vanaf 1 juli 2016 ‘erkend goed doel’ mogen noemen.

Deze nieuwe erkenningsregeling zorgt ervoor dat er een eenduidige en door de sector breed gedragen erkenning ontstaat. Donateurs en andere belanghebbenden weten daardoor zeker dat erkende organisaties aan heldere spelregels voldoen, weten wat ze willen bereiken en daar open en begrijpelijk over communiceren. Ook andere partijen, zoals banken, loterijen en gemeenten, vragen steeds vaker om de erkenning. Bovendien versterken de toetsing en het toezicht door het CBF het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel.

Op 1 juli 2016 heeft Erdi Huizinga namens onze stichting het certificaat officieel in ontvangst genomen op het Feest van (h)Erkenning in Amsterdam.

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven.

Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. We proberen met het collectief zaken mogelijk te maken die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.