Bedrijfsleven

Doneren voor het bedrijfsleven

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt aantrekkelijk gemaakt mede gelet op de bezuinigingen binnen de maatschappelijke sector. Giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen nu in aftrek worden gebracht voor zover de giften hoger zijn dan € 227 en tot een maximum van 50% van de winst.  Het maximum is € 100.000

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Stichting Smarter Hospital te steunen:

Eenvoudig

Door uw donatie over te maken op onze bankrekening
ABN-AMRO Bank
rekening nummer: NL09ABNA0552434507
BIC nummer: ABNANL2A
o.v.v. Donatie

Belangrijk om te weten

Vóórdat de Stichting Smarter Hospital een project start, heeft zij al nagedacht over haar exit- strategie, niet uit rendementsoverwegingen maar om zo goed als mogelijk zeker te stellen dat het project binnen 5 tot 10 jaar kan voortbestaan door beschikking te hebben over eigen alternatieve financiële stromen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onderzoek toont aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) niet alleen ten goede komt aan de doelgroep van de Stichting Smarter Hospital maar ook bijdraagt aan de waardering door klanten en aan de motivatie van medewerkers.

Steun de Stichting Smarter Hospital met uw eigen product

Door uw eigen product aan de Stichting Smarter Hospital te koppelen, draagt u bij aan het werk van Stichting Smarter Hospital. Diezelfde betrokkenheid draagt ook positief bij aan het imago van uw bedrijf en product. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u, aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Sponsoring in natura

De Stichting Smarter Hospital wil haar kosten zo laag mogelijk houden. Voor onze logistiek, public relations, fondsenwerving, jaarverslagen en bijeenkomsten is alle steun en expertise van bedrijven die hun diensten ter beschikking stellen, zeer welkom.

Eenmalige donatie

Uw gift is al vanaf € 227,- aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.